Zachęcamy do pobrania naszej ulotki w formie elektronicznej Oferta dla młodzieży Oferta dla dorosłych         ... czytaj więcej
Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji potrafi: stosować obowiązujące procedury obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach,prowadzić korespondencję, opracowywać sprawozdania, p... czytaj więcej
czytaj więcej
Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzał... czytaj więcej
czytaj więcej
Szkolny plan nauczania rok 2008/2009 do 2009/2010 Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych Zawód: technik ekonomista 341(02) na podbudowie programowej zasadniczej szkoły zawodowej Nr programu 341(02)/ SP/ MEN/ 2008.05.20   Forma kształcenia: zaoczna Zajęcia edukacyjne - zakres rozszerzony: Geografia     ... czytaj więcej