Szkolny plan nauczania rok 2009/2010 do 2011/2012 Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych   Na podbudowie programowej : gimnazjum Forma kształcenia : zaoczna Zajęcia edukacyjne - zakres rozszerzony: Geografia, Historia Rok szkolny 2009/2010 2010/2011 ... czytaj więcej
Typ wielozawodowy 3 – letni okres nauczania( w zależności od wybranego zawodu)Szkoła zapewnia naukę przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych zawodowych, a zajęcia praktyczne realizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę(szkoła pomaga w zawarciu umowy)Przykładowe zawody:mechanik pojazdów samochodowych, blacharz pojazdów samochodowychkucharz małej gastronomiipiekarz, fryzjer, malarz – ... czytaj więcej
4 – letni okres nauczania z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.   W programie nauczania: technologia gastronomiczna obsługa konsumenta zasady żywienia ekonomika i organizacja gastronomii marketing w gastronomii technika pracy biurowej rachunkowość i finanse w gastronomii język angielski zawodowy ... czytaj więcej
Forma zaoczna polega na uczestnictwie w obowiązkowych konsultacjach zbiorowych, wykonaniu semestralnych prac pisemnych, ocenionych pozytywnie następnie zdaniu w formie egzaminu każdego z przedmiotów. Słuchacz w tego typu szkole nie pisze sprawdzianów na lekcjach, nie jest pytany przez prowadzącego. Zaliczenie semestru odbywa się poprzez zdanie egzaminów. Egzaminy z języka polskiego, języka angielskiego i matematyki zdaje się w formie pisemnej i ustnej. W szko... czytaj więcej