Drodzy Uczniowie Klas Gimnazjalnych,  uprzejmie informujemy, że rejestracja elektroniczna rozpocznie się już niebawem.  ... czytaj więcej
Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół: • gimnazjum lub 8 klasowej szkoły podstawowej, • zasadniczych zawodowych, • średniej. 1. Liceum Ogólnokształcące 4 - semestralne (2 - letnie, po Zasadniczej Szkole Zawodowej), 6 - semestralne (3 - letnie). Ukończenie Liceum pozwoli: • zdobyć wy... czytaj więcej
1. Bezpłatne Prywatne Technikum w Myślenicach w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych. 4 - letni okres nauczania z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół gimnazjalnych. 5 - letni okres nauczania z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego i... czytaj więcej
 Szkoły dla młodzieży: Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych - word Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych - pdf Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia - word ... czytaj więcej