Drodzy Uczniowie Klas Gimnazjalnych,  uprzejmie informujemy, że rejestracja elektroniczna rozpocznie się już niebawem.  ... czytaj więcej
Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół: 1. Liceum Ogólnokształcące 4 - semestralne (2 - letnie, po Zasadniczej Szkole Zawodowej)6 - semestralne (3 - letnie) Jeśli: chcesz zdobyć wykształcenie średnie myślisz o podniesieniu kwalifikacji zawodowych marzysz o kontynuacji nauki na studiach Skorzystaj z naszej oferty liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Oferuje... czytaj więcej
Kierunki kształcenia: 1. Prywatne Technikum w Myślenicach w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych 4 – letni okres nauczania z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kwalifikacje w zawodzie jakie uzyska uczeń w trakcie nauki: ... czytaj więcej
 Szkoły dla młodzieży: Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych - word Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych - pdf Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia - word ... czytaj więcej