Drodzy Gimnazjaliści!!! Uprzejmie informujemy, iż od dnia 4 maja 2011 roku możecie dokonywać zapisu do naszej szkoły drogą elektroniczną korzystając z systemu KSENON Optivum. (https://malopolska.edu.com.pl/Kandydat/kseon.php)  Po zalogowaniu się, będziecie mogli zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, poznać regulamin rekrutacji oraz krótką charakterystykę proponowanych kierunków. Serdecznie ... czytaj więcej
Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół: 1. Liceum Ogólnokształcące 4 - semestralne (2 - letnie, po Zasadniczej Szkole Zawodowej)6 - semestralne (3 - letnie) Jeśli: chcesz zdobyć wykształcenie średnie myślisz o podniesieniu kwalifikacji zawodowych marzysz o kontynuacji nauki na studiach Skorzystaj z naszej oferty liceum ogólnokształcącego dla dorosłych. Oferuje... czytaj więcej
Kierunki kształcenia: 1. Technikum w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych 4 – letni okres nauczania z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Kwalifikacje jakie uzyska uczeń w trakcie nauki: T06 - sporządzanie potraw i napojów... czytaj więcej
 Szkoły dla młodzieży: Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych - word Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych - pdf Zasadnicza Szkoła Zawodowa - word ... czytaj więcej