Oferta dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące

4 - semestralne (2 - letnie, po zasadniczej szkole zawodowej),
6 - semestralne (3 - letnie).

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół:
- gimnazjum lub 8 klasowej szkoły podstawowej,
- zasadniczych zawodowych, średnich.

Ukończenie Liceum pozwoli:
• zdobyć wykształcenie średnie,
• podnieść kwalifikacje zawodowe,
• kontynuować naukę na studiach.

Dlaczego do nas?

Wyposażenie:
- zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach,  
- ogólnodostępny, bezpłatny Internet,
- sklepik spożywczy z ciepłymi napojami i przekąskami,
- wewnętrzny monitoring zapewniający bezpieczeństwo.

Lokalizacja:  
- łatwy dojazd, korzystne położenie z parkingiem przy szkole,  
- bliskie sąsiedztwo dworca autobusowego, busów.

Nauka:
- języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub inne według potrzeb uczniów,
- doświadczona kadra nauczycielska skutecznie przygotowująca do matury.

Oferta zajęć pozalekcyjnych:
- fakultety przygotowujące do matury,
- wyjazdy edukacyjne związane z kulturą (opera, teatr, wystawy, muzeum, filharmonia, kino),
- wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Ponadto w naszej szkole:
- koncerty charytatywne,
- gra miejska,
- turnieje szachowe.

Ulotka do pobrania