Kadra pedagogiczna

RADA PEDAGOGICZNA SZKÓŁ PRYWATNYCH

 

mgr inż. Andrzej Osiński – właściciel szkoły, dyrektor

mgr Tadeusz Pilch – dyrektor

 

mgr Izabela Chrzan – religia 

mgr Dorota Ciaputa - język niemiecki 

mgr Renata Ciętak – biologia

mgr Sabina Cupak – matematyka 

mgr Dorota Górecka – wychowanie do życia w rodzinie, pedagog szkolny

mgr Stanisław Jamróz - przedmioty zawodowe, mechaniczne

mgr Michał Jania - wychowanie fizyczne, przysposobienie obronne

mgr Iwona Jasek - przedmioty zawodowe ekonomiczne, WOS

mgr Joanna Kucała – język polski

mgr inż. Marian Łaczek - przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr Karolina Moskal-Flaga - geografia

mgr  Jolanta Oleś - przedmioty zawodowe ekonomiczne

mgr  Dorota Ostafin - język polski, historia

mgr Janina Pacek – przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Stanisława Pawłowska – przedmioty zawodowe gastronomiczne

mgr Jan Perchlicki - matematyka

mgr  Stefania Pilch - język polski

mgr  Tadeusz Pilch - fizyka i astronomia

mgr  inż. Wiesław Szymoniak - przedmioty zawodowe mechaniczne

mgr  Barbara Wawok - historia

mgr  Szymon Werner - język angielski

mgr inż. Katarzyna Wróbel - przedmioty zawodowe gastronomiczne