Z inicjatywą utworzenia szkoły prywatnej wystąpiła mgr Teresa Osińska w 1995 w odpowiedzi na ukończenie szkół podstawowych przez młodzież w liczbie znacznie przekraczającej możliwości przyjęcia młodzieży przez szkoły publiczne. Odpowiadając na apel rodziców dzieci które nie zostały przyjęte do klas ponadpodstawowych otworzono z dniem 01 września 1995 roku pierwszą w Myślenicach placówkę niepubliczną , kształcąca zarówno młodzież jak też dorosłych absolwentów zasadniczych szkół zawodowych.

W roku 2002/2003 powstało Prywatne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Myślenicach.

W latach 1996/97 powstały w Myślenicach następujące placówki niepubliczne:

  1. Prywatne Technikum Mechaniczne dla Dorosłych w Myślenicach
  2. Prywatne Technikum Gastronomiczne dla Dorosłych w Myślenicach
  3. Prywatne Liceum Handlowe dla Dorosłych w Myślenicach

W związku z reformą systemu oświaty wprowadzającą nowy system kształcenia ( gimnazja) wynajmujący siedzibę to jest Miasto i Gmina w Myślenicach pomimo niezwykle wysokich pobieranych od szkoły prywatnej czynszów miesięcznych , wymówiło wynajmowanie pomieszczeń szkolnych. Utrudniło to w stopniu decydującym dalsze prowadzenie działalności edukacyjnej a w przypadku skrajnym zamknięcia placówki edukacyjnej . Najbardziej przykrym był fakt że wymówienie umowy nie uwzględniało potrzeb uczącej się już młodzieży, lecz było faktem bezwzględnym. 

W roku 1998/1999 powstało Prywatne Technikum Budowlane dla Dorosłych w Myślenicach.

Od roku szkolnego 2000/01 wprowadzono w system kształcenia oprócz formy stacjonarnej formę zaoczną.