Co nowego?

Osiński Dance Crew - zapraszamy do tańca!

Osiński Dance Crew - to otwarta grupa taneczna działająca przy Szkole Prywatnej Państwa Osińskich w Myślenicach od października 2013 roku. Instruktorem i choreografem grupy jest mgr Karolina Moskal-Flaga, na co dzień nauczycielka geografii, instruktor Zumby Fitness i właścicielka Studia Tańca "R". Zajęcia grupy odbywają się raz w tygodniu i są bezpłatne. Na zajęciach uczniowie poznają techniki wchodzące w skład zumby fitness takie jak: hip-hopsocasambasalsamerengue, dance hall czy reggaetone. Zapraszamy wszystkich uczniów, którzy chcą potańczyć, zadbać o kondycję i dobrze się bawić!

czytaj więcej

Szkoły dla młodzieży

1.

Prywatne Technikum w Myślenicach w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych

Podstawowym zajęciem technika żywienia i usług gastronomicznych jest planowanie i organizacja żywienia w zakładach żywienia zbiorowego, dobieranie wyposażenia zakładów gastronomicznych, sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

2.

Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia w Myślenicach (wielozawodowa)

1. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - (3 lata) - będziesz w przyszłości pracownikiem firmy (przedsiębiorstwa) albo możesz prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą - własny warsztat samochodowy.

2. KUCHARZ (3 lata) - po ukończeniu szkoły będziesz pracownikiem firmy gastronomicznej, przetwórczej państwowej lub prywatnej, możesz także prowadzić samodzielną działalność gastronomiczną.

3. PIEKARZ - (3 lata) - zdobywasz konkretny zawód. Wypieki nie sprawią Ci najmniejszego kłopotu. Z łatwością znajdziesz pracę w swoim zawodzie.

4. SPRZEDAWCA - ( 3 lata) - z łatwością znajdziesz pracę w marketach i małych sklepach. Poradzisz sobie z obsługą kasy fiskalnej i terminala, poznasz podstawy marketingu i towaroznawstwa.

5. WIELOZAWODOWA - (3 lata) jako uczeń naszej szkoły zdobywasz dowolnie wybraną specjalność zawodową. Wiedzę ogólną i teoretyczną otrzymujesz w szkole, natomiast całość edukacji zawodowej odbywa się w zakładach rzemieślniczych i na kursach.

Szkoły dla dorosłych

1.

Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych

Liceum Ogólnokształcące jest szkołą dla dorosłych kształcącą w formie zaocznej, której ukończenie umożliwia uzyskanie wykształcenia średniego oraz świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Dzięki temu możliwe jest dalsze kontynuowanie nauki. Liceum ogólnokształcące dla dorosłych to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy.

2.

Prywatna Szkoła Policealna

Posiadacz dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik administracji potrafi: stosować obowiązujące procedury obiegu informacji w urzędach administracji publicznej i w przedsiębiorstwach,prowadzić korespondencję, opracowywać sprawozdania, protokoły i notatki służbowe,udzielać informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej,przygotowywać narady, zebrania, konferencje i sesje,gromadzić informacje niezbędne do wydawania decyzji administracyjnych,posługiwać się podstawowymi metodami analizy ekonomicznej i finansowo-księgowej,posługiwać się dokumentacją księgową, prowadzić ewidencję finansowo-księgową jednostek organizacyjnych,użytkować urządzenia i sprzęt biurowy,przechowywać akta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,stosować przepisy prawa w zakresie wykonywanych zadań zawodowych,przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska podczas wykonywania zadań zawodowych.