ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2014/2015

Prywatne  Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych

w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 53

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2014/2015

Przedmiot

Tytuł

Autorzy

Wydawnictwo

język polski

Język polski cz. 1,2, 3, 4, 5. Kształcenie kulturowo-literackie. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Steblecka, U. Jagiełło, R. Janicka- Szyszko, D. Dominik-Stawicka, E. Czarnota, J. Manthey, K. Budna, E. Dunaj, B. Zagórska

Operon

język angielski

„Matura Masters - Elementary ”

M.Umińska, B.Hastings

MacMillan

historia

 

 "Historia najnowsza - Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy"

 

B. Burda; M. Szymczak, M. Roman, B. Halczak

Operon

matematyka

Matematyka 1,2,3 Podręcznik dla LO. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym. 

 

W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek,

 

Nowa Era

fizyka

Świat fizyki

M. Fijałkowska

Zamkom

chemia

Chemia. Kształcenie w zakresie podstawowym. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

M. Poźniczek, Z. Kluz

WSiP

biologia

Biologia na czasie I - zakres rozszerzony

Biologia na czasie- zakres podstawowy

 

M. Guzik, E. Jastrzębska,

W. Krzeszowiec - Jeleń

Nowa Era

geografia

Oblicza geografii

R. Urszak, K. Wiedermann

Nowa Era

podstawy przedsiębiorczości

Krok w przedsiębiorczość.  Szkoły ponadgimnazjalne.

Z. Makieła, T. RAchwał

Nowa Era

 

 

technologia informacyjna

Technologia informacyjna. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum.

E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk

WSiP

wiedza o społeczeństwie

Wiedza o społeczeństwie. Odkrywamy na nowo Podręcznik. Zakres podstawowy.

J. Maleska, B. Surmacz, Z. Smutek

Operon

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo

  1. Balicki

Operon

 

 

 

 

 

 

Prywatne  Technikum

w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 53

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW 2014/2015

Przedmiot

Tytuł

Autorzy

Wydawnictwo

język polski

Język polski cz. 1,2, 3, 4, 5. Kształcenie kulturowo-literackie. Odkrywamy na nowo. Podręcznik. Zakres podstawowy i rozszerzony.

M. Steblecka, U. Jagiełło, R. Janicka- Szyszko

Operon

język angielski

„Matura Focus 2 i 3”

M.Umińska, B.Hastings

 

Język niemiecki

Alles Klar neu 1 A

U. Tworek, K. Łuniewska

Wsip

Historia

 

 "Historia najnowsza - Odkrywamy na nowo. Zakres podstawowy"

 

B. Burda; M. Szymczak, M. Roman, B. Halczak

Operon

Matematyka

Matematyka 1. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Kształcenia ogólne zakresie podstawowym i rozszerzonym.

W. Babiński, L. Chańko, D. Ponczek,

 

Nowa Era

wiedza o kulturze

Wiedza o kulturze. Ciekawi świata

A. Kiszelewska

Nowa Era

Edukacja dla bezpieczeństwa    

Przysposobienie obronne

M.Goniewicz, A. Nowak

Operon

biologia

Biologia na czasie I - zakres rozszerzony

Biologia na czasie- zakres podstawowy

 

M. Guzik, E. Jastrzębska,

W. Krzeszowiec - Jeleń

Nowa Era

geografia

Oblicza geografii

R. Urszak, K. Wiedermann

Nowa Era

podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości

Z. Makieta, T. Rachwał

Nowa Era

Chemia

To jest chemia

R. Hasia

Nowa Era

Fizyka

Świat fizyki

H. Fijałkowska

Zamkor

Informatyka

Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych.

A. Gawełek

Operon

Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastron,

Wyposażenie techniczne zakładów gastronomicznych

W. Jastrzębski

Wsip

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

M. Konarzewska

Rea

Pracownia gastronomiczna

Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem

M. Konarzewska

Rea

 

 

Prywatna Szkoła Policealna dla Dorosłych

w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 53

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW na rok szkolny 2014/2015-2015/2016

Nazwa przedmiotu

Nauczyciel

Autorzy

Tytuł

Numer dopuszczenia

Wydawnictwo

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Inż. Iwona Jasek

J Korba, Z Smutek

„ Odkrywamy na nowo „ podstawy przedsiębiorczości

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

483/2012

Operon

Język angielski w administracji

lic. Szymon Werner

Sylee Gore

„English for Marketing and Advertising”  podręcznik do nauki języka angielskiego zawodowego

18/1/02

Oxford Business English

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

mgr Inż. Iwona Jasek

Zbigniew Makieła

Tomasz Rachwał

Tomasz Michałkowski

„Krok w przedsiębiorczość” podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

„Statystyka” podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

467/2012

 

01/2007

Nowa Era

 

WSiP

Podstawy prawa cywilnego

mgr Jolanta Oleś

Jacek  Musiałkiewicz

 

Joanna Amblewicz

„Elementy prawa”  podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

Podstawy prawa cywilnego podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

 

37/97

 

19/2013

Ekonomik

Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne

Podstawy prawa administracyjnego

mgr Jolanta Oleś

J Musiałkiewicz

MWajgner

„ Prawo i postępowanie  administracyjne” podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

13/03

53/03/04

Ekonomik

Difin

Wykonywanie pracy biurowej

Inż. Iwona Jasek

A Gawełek

E Stefaniak, K Kinel

U Łatka

„Informatyka” podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

„Technika pracy biurowej” podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

„Organizacja i technika pracy biurowej”  podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

452/2012

 

5/03, 8/03

 

Operon

 

WSiP

Postępowanie w administracji

mgr Jolanta Oleś

Jacek  Musiałkiewicz

„ Prawo i postępowanie  administracyjne” podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

13/03,20/02

Ekonomik

Podstawy prawa pracy

mgr Jolanta Oleś

Jacek Boratyński

„Podstawy prawa pracy „ podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

18/2013

Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne

Podstawy finansów publicznych

mgr Jolanta Oleś

Zofia Mielczarczyk

Podstawy finansów publicznych podręcznik do szkół ponadgimnazjalnych

10/2013

Wydawnictwo Szkolne i pedagogiczne

 

 

 

Prywatna Zasadnicza Szkoła Zawodowa

w Myślenicach, ul. Kazimierza Wielkiego 53

 

ZESTAW PODRĘCZNIKÓW NA LATA 2014/2015-2016/2017

Przedmiot

Tytuł

Autorzy

Wydawnictwo

Nr dopuszczenia

język polski

Język polski. Odkrywamy na nowo. Podręcznik dla zasadniczej szkoły zawodowej. Cz. 1

Jolanta Kusiak

Operon

526/1/2012

język niemiecki

Alles klar 1a.

K. Łuniewska, U. Tworek

WSiP

255/1/m/2012

Historia

Ciekawi świata”, Historia, podręcznik – zakres podstawowy

J. Ustrzycki

Operon

456/2012;

 

Matematyka

Matematyka” Podręcznik dla zasadniczych szkół zawodowych część I

Wojciech Babiński

Nowa Era

573/1/2012

Informatyka

Informatyka” Podręcznik dla szkoły ponadgimnazjalnej. Kształcenie w zakresie podstawowym.

Arkadiusz Gawełek

Operon

452/2012

Chemia

To jest chemia”, Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstwowy

A.J. Mrzigod, R. Hassa

Nowa Era

438/2012

Biologia

Biologia na czasie. Zakres podstawowy

E. Bonar, W. Krzeszowiec, S. Czachorowski

Nowa Era

450/2012

Geografia

Oblicza geografii. Zakres podstawowy. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

R. Misak, K. Widrrman

Nowa Era

433/2012

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości. Seria Krok w przedsiębiorczość

Z. Makieła, T Rachwał

Nowa Era

467/2012

Edukacja dla bezpieczeństwa

Odkrywamy na nowo. Edukacja dla bezpieczeństwa. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych

M. Goniewicz, Z Smutek

Operon

256/03

Religia

Mocni wiarą. Podręcznik do nauki religii do klasy pierwszej dla zasadniczej szkoły zawodowej

T. Panuś, R. Chrzanowska

Św. Stanisława

KR-61-05/12-KR-1/12