Egzamin maturalny w sesji poprawkowej - 8 września 2020 r.

Poprawiono: wrzesień 04, 2020
Utworzono: wrzesień 04, 2020

 

1. Egzamin maturalny w sesji poprawkowej zostanie przeprowadzony 8 września 2020 r. o godz. 14:00. w szkołach macierzystych.
2. Do szkoły należy przyjść na godzinę 13.15.
3. Egzamin zostanie przeprowadzony z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w sesji głównej
4. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości będą do odbioru w szkołach w dniu 30 września br. w godzinach ustalonych przez dyrektora szkoły.
5. Egzamin w terminie poprawkowym nie jest liczony do opłaty jako kolejne podejście, więc nie podlega dodatkowej opłacie