Ważne informacje: Matury 2020 (Covid)

Poprawiono: czerwiec 05, 2020
Utworzono: czerwiec 04, 2020

PRZYPOMINAMY, że zgodnie z wytycznymi CKE, MEN, GIS na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać nosa i ust maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających.