Poprawiono: luty 28, 2018
Utworzono: luty 28, 2018
Szkolny koordynator konkursu: mgr Angelika Postawa plik do druku NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE   Rejestracji można dokonać do 14.03.2018 Można zgłosić nawet tylko 1 chętnego ucznia i dowolnie zmienić liczbę uczestników nawet w dniu konkursu... czytaj więcej
Poprawiono: październik 19, 2017
Utworzono: październik 19, 2017
W niedzielę 22 października słuchacze wszystkich semestrów PLO wyjeżdżają w Pieniny na ćwiczenia terenowe z geografii. Prosimy zabrać górskie obuwie, pelerynę przeciwdeszczową, prowiant i mapę Pienin. Wyjazd o 7.30 z pod szkoły, planowany powrót 16.00-17.00. Koszt wyjazdu 25 zł.... czytaj więcej
Poprawiono: październik 16, 2017
Utworzono: październik 16, 2017
Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, jest odpłatny:1. dla absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu (nie licząc terminu poprawkowego w sierpniu) oraz 2. dla absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednich latach zgłas... czytaj więcej