Szkolny konkurs polonistyczny "Z poprawną polszczyzną na co dzień"

Poprawiono: styczeń 16, 2020
Utworzono: styczeń 16, 2020

W styczniu (14.01.) w naszej szkole odbył się konkurs polonistyczny pod hasłem "Z poprawną polszczyzną na co dzień", którego celem nadrzędnym było propagowanie kultury języka polskiego wśród młodzieży oraz wyrabianie w uczniach nawyku językowej dociekliwości poznawczej.

Tym razem uczniowie rozwiązywali test jednokrotnego wyboru, składający się z 10 zestawów, w którym, wykazując się znajomością fleksji, składni i gramatyki, zaznaczali zdania poprawne pod względem stylistycznym i gramatycznym. Nie było łatwo!
Po sprawdzeniu prac konkursowych Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
I miejsce – Oliwia Jamka z klasy I technikum (po gimnazjum)
II miejsce – Karolina Harbut, klasa III technikum.

Dziękujemy za wzięcie udziału wszystkim, którzy przystąpili do zmagań z zawiłościami naszego języka ojczystego, zaś zwycięzcom serdecznie gratulujemy!