Udział w akcji „Napisz kartkę do powstańca”

Poprawiono: październik 28, 2019
Utworzono: październik 28, 2019

Powstańcy warszawscy to jedni z najdzielniejszych żołnierzy walczących podczas II wojny światowej, dlatego należy się Im hołd i szacunek.

BohaterON – włącz historię! to ogólnopolska kampania o tematyce historycznej mająca na celu upamiętnienie i uhonorowanie żyjących uczestników Powstania Warszawskiego. Projekt ma edukować Polaków, bazując na historiach Powstańców, wzmacniać poczucie tożsamości narodowej, krzewić postawy patriotyczne oraz budować wrażliwość społeczną.

Uczniowie naszej szkoły również włączyli się w akcję pisania listów do Powstańców, wybierając osobę – adresata listu, a następnie zapoznając się z jego historią. W swoich listach zawarli słowa podziwu dla uczestników Powstania Warszawskiego, a także dziękowali im za odwagę i poświęcenie oraz życzyli dużo zdrowia.

Udział w tej szczytnej akcji to przykład kształtowania postaw patriotycznych, czego wyrazem są napisane listy.