Apel z okazji Święta Niepodległości

Poprawiono: listopad 13, 2018
Utworzono: listopad 13, 2018

Rok 2018 przynosi nam wiele ważnych rocznic; w tym stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczysty apel z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczął się w naszej szkole o godz. 12:30 w poniedziałek - 5 listopada 2018 roku.

Na tę okoliczność przygotowana została piękna dekoracja – biały orzeł w koronie trzymający w szponach biało-czerwoną flagę jako symbol wolności i niezależności Polski od innych krajów. W barwach naszych symboli narodowych udekorowano również korytarz, zaś każdy z uczniów i nauczycieli dopełnił swój odświętny strój pięknym kotylionem.

Uroczystość rozpoczęła się wspólnym odśpiewaniem hymnu narodowego. Następnie, Pan Dyrektor swoim krótkim przemówieniem, wprowadził wszystkich zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku, podkreślając, jak wielkim skarbem jest nasza narodowa suwerenność i jak wielką cenę zapłaciły za nią minione pokolenia.

Po zakończeniu przemówienia uczniowie Prywatnego Technikum zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, ukazujący drogę Polski do niepodległości. Treści przekazane przez młodych artystów dostarczyły wielu wzruszeń zgromadzonej publiczności, bowiem poza ukazaniem sytuacji politycznej kraju, największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, niestrudzenie wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład najmłodszych ich uczestników, natomiast interpretacje muzyczne i recytatorskie utworów literackich oraz wspólnie śpiewane patriotyczne pieśni pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.

Apel 11 listopa...
Apel 11 listopada 2018 Apel 11 listopada 2018
Apel 11 listopa...
Apel 11 listopada 2018 Apel 11 listopada 2018
Apel 11 listopa...
Apel 11 listopada 2018 Apel 11 listopada 2018
Apel 11 listopa...
Apel 11 listopada 2018 Apel 11 listopada 2018
Apel 11 listopa...
Apel 11 listopada 2018 Apel 11 listopada 2018