Wycieczka do Łańcuta i Markowej słuchaczy LO dla Dorosłych

Poprawiono: kwiecień 24, 2018
Utworzono: kwiecień 24, 2018

7 kwietnia 2018 r. odbyła się wycieczka Słuchaczy Prywatnego Liceum dla Dorosłych do Łańcuta i Markowej. Po zbiórce o 6.00 rano, wyruszyliśmy autokarem do miasta w województwie podkarpackim niedaleko Rzeszowa, Łańcuta. Na miejscu odwiedziliśmy najpiękniejszą rezydencję w Polsce – Zamek. Przewodnik, oprowadzając nas po Muzeum – Zamku opowiadał historię całej rezydencji. Zamek wzniesiony został na polecenie Stanisława Lubomirskiego w XVII w. i była to jak na tamte czasy nowoczesna rezydencja typu "palazzo in fortezza", składająca się z budynku mieszkalnego z wieżami w narożach, otoczonego fortyfikacjami bastionowymi.
W 2 poł. XVIII w. ówczesna właścicielka Łańcuta, Izabella z Czartoryskich Lubomirska, przekształciła fortecę w zespół pałacowo - parkowy. W spadku po Izabeli Lubomirskiej część majątku ,w tym dobra łańcuckie, otrzymują jej wnukowie, synowie Jana Potockiego.
W Zamku przeprowadzono generalny remont połączony z przebudową. Przebudowa objęła wszystkie kondygnacje. Założono m.in. instalację wodociągową i kanalizację oraz zelektryfikowano cały Zamek. Powstała wtedy większość istniejących do dnia dzisiejszego wnętrz. Elewacje przekształcono w stylu neobaroku francuskiego.
Z kolei prace w parku rozpoczęto w 1890 r. i prowadzono je przez czternaście lat. Został on wówczas dwukrotnie powiększony i otoczony ogrodzeniem. W najbliższym sąsiedztwie Zamku, wzdłuż elewacji wschodniej, założono Ogród Włoski. Od strony południowej Oranżerii urządzono Ogród Różany. Po tej gruntownej przebudowie i modernizacji, łańcucki zespół pałacowo - parkowy stał się jedną z najbardziej luksusowych rezydencji w Europie kontynentalnej.
Historia tego miejsca jest długa i każdy odwiedzający Łańcut albo okolice musi albo nawet powinien zobaczyć i zwiedzić ten piękny obiekt.
Przewodnik oprowadził nas również po dwóch imponujących budynkach zamkowych w stylu neobarokowym, czyli po stajni i wozowni, które tworzą oddzielny kompleks hippiczny, stanowiący cześć łańcuckiej rezydencji Potockich. Najwartościowszymi ruchomościami zgromadzonymi w wozowni zamkowej jest bezcenna kolekcja pojazdów konnych po rodzinie Potockich o różnorodnych typach i zróżnicowanym przeznaczeniu. Na miejscu zwiedziliśmy jeszcze Storczykarnię oraz park.
Po 4 godzinach wizyty w Łańcucie wyruszyliśmy do małej wsi niedaleko Łańcuta, Markowej. Tam odwiedziliśmy Muzeum Polaków Ratujących Żydów podczas II wojny światowej im. Rodziny Ulmów. Na miejscu została nam przedstawiona historia wsi Markowa i historia Józefa i Wiktorii, którzy podczas okupacji niemieckiej dali schronienie ośmiorgu Żydom. O fakcie ukrywania Żydów przez rodzinę doniósł Niemcom prawdopodobnie Włodzimierz Leś – granatowy policjant z Łańcuta. Rankiem 24 III 1944 r. przed ich dom przybyli Niemcy . Najpierw zamordowano Żydów, potem Józefa i Wiktorię (będącą w siódmym miesiącu ciąży). Następnie podjęto decyzję o zabiciu dzieci.
W 1995 r. Wiktoria i Józef Ulmowie zostali uhonorowani pośmiertnie tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. W 2010 r. prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył ich Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2003 r. w diecezji przemyskiej rozpoczął się proces beatyfikacyjny rodziny Ulmów, który obecnie toczy się w Watykanie.
Po odwiedzeniu tych dwóch miejsc wyruszyliśmy w drogę powrotną do Myślenic.

Wycieczka do Ła...
Wycieczka do Łańcuta i Markowej Wycieczka do Łańcuta i Markowej
Wycieczka do Ła...
Wycieczka do Łańcuta i Markowej Wycieczka do Łańcuta i Markowej
Wycieczka do Ła...
Wycieczka do Łańcuta i Markowej Wycieczka do Łańcuta i Markowej
Wycieczka do Ła...
Wycieczka do Łańcuta i Markowej Wycieczka do Łańcuta i Markowej
Wycieczka do Ła...
Wycieczka do Łańcuta i Markowej Wycieczka do Łańcuta i Markowej