Podstawowym zajęciem technika żywienia i usług gastronomicznych jest planowanie i organizacja żywienia w zakładach żywienia zbiorowego, dobieranie wyposażenia zakładów gastronomicznych, sporządzanie potraw zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi konsumenta.

czytaj więcej

1. MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH - (3 lata) - będziesz w przyszłości pracownikiem firmy (przedsiębiorstwa) albo możesz prowadzić samodzielnie działalność gospodarczą - własny warsztat samochodowy.

2. KUCHARZ (3 lata) - po ukończeniu szkoły będziesz pracownikiem firmy gastronomicznej, przetwórczej państwowej lub prywatnej, możesz także prowadzić samodzielną działalność gastronomiczną.

3. PIEKARZ - (3 lata) - zdobywasz konkretny zawód. Wypieki nie sprawią Ci najmniejszego kłopotu. Z łatwością znajdziesz pracę w swoim zawodzie.

4. SPRZEDAWCA - ( 3 lata) - z łatwością znajdziesz pracę w marketach i małych sklepach. Poradzisz sobie z obsługą kasy fiskalnej i terminala, poznasz podstawy marketingu i towaroznawstwa.

5. WIELOZAWODOWA - (3 lata) jako uczeń naszej szkoły zdobywasz dowolnie wybraną specjalność zawodową. Wiedzę ogólną i teoretyczną otrzymujesz w szkole, natomiast całość edukacji zawodowej odbywa się w zakładach rzemieślniczych i na kursach.

czytaj więcej