Przyroda nieożywiona a rozwój turystyki powiatu myślenickiego

Doznania estetyczne wzbudzają w nas nie tylko piękne krajobrazy ale również  osobliwości przyrody nieożywionej. Powstawały one przy różnych okolicznościach i w różnych odstępach czasowych. Często bardzo odległych dla nas, mimo to ciągle wzbudzają nasze zainteresowanie.

Przyrodę nieożywioną budują naturalne procesy, które nie są zauważalne dla człowieka. My widzimy jedynie ich efekt.  Właśnie ta tajemniczość przyciąga turystów w nasze strony.

W obrębie powiatu myślenickiego znajduje się wiele pojedynczych skał lub dużych bloków skalnych, które przyciągają turystów, intrygują, zaskakują, zadziwiają. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym ruch turystyczny są legendy, które opowiadają nam jak dany obiekt powstał, w jaki sposób trafił w te regiony.

Do najbardziej atrakcyjnych pojedynczych skał należą tak zwane „diabelskie kamienie”. Rozmieszczone są one praktycznie po całym powiecie myślenickim.

Legendy o ich powstaniu są bardzo podobne. Według osób zamieszkujących sąsiednie tereny „diabelskich kamieni” - są one okruchami, bądź, jak w przypadku Krzesławic całymi skałami pozostawionymi przez diabła, który przechodził przez konkretne miejscowości.

Pod nieco inną nazwą kryje się skała będąca okruchem „diabelskiego kamienia” z Krzesławic. Znajduje się ona w Zegartowicach, tuż przy drodze asfaltowej, określana jest jako grzyb skalny. Ma około 4,10m. wysokości. Szerokość czapy wynosi 4 m. , natomiast trzonu 1,70m.

Grzyb skalny w Zegartowicach zbudowany jest z piaskowca ciężkowickiego. Powstał przy współdziałaniu różnych czynników:

  • wietrzenia
  • działalności erozyjnej i denudacyjnej wody
  • nasiąkania trzona wilgocią braną z podłoża.

Wszystkie te czynniki współdziałając ze sobą wymodelowały w ten sposób formę grzyba.

Współcześnie na czapie grzyba rosną mchy oraz skalniaki. Teren wokół grzyba skalnego jest wykaszany i utrzymywany w porządku, tak by ułatwić turystom zwiedzanie go z bliska. Oryginalny kształt, historia jego powstania - przyciągają turystów w stronę Zegartowic.

Nieco inne, ale również ciekawe kształty mają „diabelskie kamienie”. Są to pojedyncze skały o różnych rozmiarach. Znajdują się między innymi
w: Krzesławicach, Rudniku, Kornatce, Stróży.

 

Grzyb skalny w Zegartowicach Diabelski Kamień w Krzesławicach Diabli Kamień na Kornatce