Bezpłatne szkoły dla młodzieży

 

 


Kierunki kształcenia:

1. Technikum w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

4 – letni okres nauczania z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kwalifikacje jakie uzyska uczeń w trakcie nauki:

K1 - sporządzanie potraw i napojów

K2- organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 Absolwent Technikum w zawodzie Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych może podjąć pracę w:

 • wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych takich jak: restauracje, kafeterie, snack – bary, kawiarnie, bary, restauracje biurowe i podobne zakłady
 • w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach i  statkach
 • może podjąć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczeń usług gastronomicznych
 • ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach

2. Zasadnicza Szkoła Zawodowa

typ wielozawodowy 
3 – letni okres nauczania

Szkoła zapewnia naukę przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych zawodowych, a zajęcia praktyczne realizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę
(szkoła pomaga w zawarciu umowy)

Przykładowe zawody:

 • Blacharz  721301
 • Blacharz samochodowy 721306
 • Cukiernik 751201
 • Elektromechanik  741201
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych  741203
 • Elektryk  741103
 • Fotograf  343101
 • Fryzjer  514101
 • Krawiec  753105
 • Kucharz  512001
 • Lakiernik 713201
 • Mechanik pojazdów samochodowych 723103
 • Murarz-tynkarz  711204
 • Operator obrabiarek skrawających 722307
 • Piekarz 751204
 • Ślusarz  722204
 • Sprzedawca 522301
 • Stolarz 752205
 • Wędliniarz 751107

 

Wpisując w wyszukiwarce Google interesujący nas numer zawodu możemy zapoznać się z pełnym opisem dotyczącym kształconego zawodu.

Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

lub egzaminem czeladniczym.

Zapraszamy do szkoły, zapisy w formie tradycyjnej lub za pomocą systemu internetowego.

Więcej informacji można uzyskać w szkole, lub za pomocą kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

 


Dlaczego do nas?

Wyposażenie:
 • zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach:
 1. pracowni technologii gastronomicznej
 2. sali obsługi konsumenta
 3. pracowni ekonomiczno- informatycznej
 4. klaso-pracownie przedmiotów ogólnokształcących
 • ogólnodostępny, bezpłatny Internet
 • sklepik spożywczy z ciepłymi napojami i przekąskami
 • wewnętrzny monitoring zapewniający uczniom bezpieczeństwo
Lokalizacja:
 • łatwy dojazd, korzystne położenie z parkingiem przy szkole
 • bliskie sąsiedztwo dworca autobusowego

Nauka
 • zajęcia odbywają się od 8 do 15 (lub w innych godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów)
 • indywidualna opieka nad każdym uczniem w grupach kilkunastoosobowych
 • języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub inne według potrzeb rodziców i uczniów
 • doświadczona kadra nauczycielska skutecznie przygotowująca do matury i egzaminu zawodowego, posiadająca uprawnienia egzaminatorów OKE, przyjazna i życzliwa uczniom
 • przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe na podstawie akredytacji Państwowej Komisji Egzaminacyjnej
 • organizacja konkursów wewnątrzszkolnych i zawodów oraz udział uczniów w konkursach i zawodach na szczeblu powiatowym i wojewódzkim
Oferta zajęć pozalekcyjnych
 • koła pozalekcyjne rozwijające uzdolnienia i zainteresowania
 • wyjazdy edukacyjne związane z kulturą (opera, teatr, wystawy, muzeum, filharmonia, kino)
 • wycieczki turystyczno-krajoznawcze
 • wyjazdy na targi gastronomiczne oraz do placówek gastronomicznych i zakładów produkcyjnych
 • wymiany młodzieży ze szkołami zagranicznymi (uczestnictwo w programach edukacyjnych w ramach UE)
Osiągnięcia naszych uczniów
 • stypendium Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce
 • uczniowie zajmowali I miejsce w Małopolskim Konkursie Gastronomicznym w Krakowie: „Stół pięknie nakryty” i w konkursie powiatu myślenickiego w Dobczycach „Potrawa regionalna” oraz w innych konkursach regionalnych

 

W naszej szkole uzyskacie państwo:

1. kwalifikacje zawodowe

2. świetne przygotowanie do kontynuacji nauki na studiach technicznych w zakresie przedmiotów zawodowych