Nabór do szkół dla dorosłych

 

Zapisy elektroniczne: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html?fbclid=IwAR3NNjn3JQJVeNi7tCx9zTXaY0q2S1DptKh5106F1CGLat6HrqmQgIaT5t8

 

Liceum Ogólnokształcące

4 - semestralne (2 - letnie, po zasadniczej szkole zawodowej), 
6 - semestralne (3 - letnie).

Oferta edukacyjna dla absolwentów szkół: 
- gimnazjum lub 8 klasowej szkoły podstawowej, 
- zasadniczych zawodowych, średnich.

Ukończenie Liceum pozwoli: 
• zdobyć wykształcenie średnie, 
• podnieść kwalifikacje zawodowe, 
• kontynuować naukę na studiach.

Dlaczego do nas?

Wyposażenie:
- zajęcia odbywają się w nowocześnie wyposażonych pracowniach,  
- ogólnodostępny, bezpłatny Internet, 
- sklepik spożywczy z ciepłymi napojami i przekąskami, 
- wewnętrzny monitoring zapewniający bezpieczeństwo.

Lokalizacja:  
- łatwy dojazd, korzystne położenie z parkingiem przy szkole,  
- bliskie sąsiedztwo dworca autobusowego, busów.

Nauka: 
- języki obce: j. angielski, j. niemiecki lub inne według potrzeb uczniów, 
- doświadczona kadra nauczycielska skutecznie przygotowująca do matury.

Oferta zajęć pozalekcyjnych: 
- fakultety przygotowujące do matury, 
- wyjazdy edukacyjne związane z kulturą (opera, teatr, wystawy, muzeum, filharmonia, kino), 
- wycieczki turystyczno-krajoznawcze. Ponadto w naszej szkole: 
- koncerty charytatywne, 
- gra miejska, 
- turnieje szachowe.

Ulotka do pobrania