Nabór do szkół młodzieżowych

 

Zapisy elektroniczne: https://malopolska.edu.com.pl/kandydat/app/access_locked.html?fbclid=IwAR3NNjn3JQJVeNi7tCx9zTXaY0q2S1DptKh5106F1CGLat6HrqmQgIaT5t8

Młodzieżowe szkoły o uprawnieniach szkół publicznych.
Czerpiemy z tego co najlepsze w szkołach prywatnych i państwowych już od 25 lat!

 

 

Bezpłatne Prywatne Technikum w Myślenicach w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych

Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych.
4 - letni okres nauczania z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
dla absolwentów szkół gimnazjalnych.
5 - letni okres nauczania z możliwością przystąpienia do egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkół podstawowych.

Kwalifikacje w zawodzie jakie uzyska uczeń w trakcie nauki:
TG.07 - sporządzanie potraw i napojów.
TG.16 - organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

Gdzie po szkole? 
Absolwent Technikum żywienia i usług gastronomicznych może:

  • podjąć pracę: we wszelkiego rodzaju podmiotach gospodarczych takich jak: restauracje, kafeterie, bary itp. w hotelach, pensjonatach, domach wczasowych, na promach 
    i statkach,
  • podjąć własną działalność gospodarczą w zakresie świadczeń usług gastronomicznych,
  • kontynuować naukę na wyższych uczelniach.

 

Bezpłatna Prywatna Branżowa Szkoła I Stopnia w Myślenicach (wielozawodowa)

Typ wielozawodowy.

3 – letni okres nauczania. Szkoła zapewnia naukę przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych zawodowych, a zajęcia praktyczne realizowane są w zakładach pracy na podstawie umowy o pracę (szkoła pomaga w zawarciu umowy).

Przykładowe zawody: mechanik pojazdów samochodowych, blacharz samochodowy, ślusarz, elektryk, kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, fryzjer, stolarz, murarz, cieśla, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, inne.

Nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie lub egzaminem czeladniczym.

 

Dlaczego do nas?

Jako szkoła niepubliczna z uprawnieniami szkoły publicznej spełniamy wszystkie warunki, jakie narzucone są szkołom publicznym, a nasi uczniowie otrzymują: państwowe świadectwa i dyplomy zawodowe (w tym dyplom technika) akceptowane w krajach Unii Europejskiej EUROPASS, legitymacje upoważniające do zniżek na przejazdy komunikacja publiczną, PKP, PKS i inne, zaświadczenia do ZUS, MOPS,GOPS itp… stypendia szkolne.

Gwarantujemy:
- bezpłatną naukę, 
- małą liczebność klas - kładziemy nacisk na indywidualny rozwój młodego człowieka, 
- naukę tylko na jedną zmianę, w godzinach od 8 do 15 (lub w innych godzinach dostosowanych do potrzeb uczniów),
- liczne zajęcia dodatkowe, rozwijające często nietuzinkowe zainteresowania uczniów, 
-  dostępność nowoczesnych zdobyczy techniki (TIK), 
- lepsze wyposażenie sal lekcyjnych (pracowni gastronomicznej, pracowni planowania żywienia, pracowni ekonomiczno- informatycznej, klaso-pracowni przedmiotów ogólnokształcących), 
- wyjazdy edukacyjne związane z kulturą (opera, teatr, wystawy, muzeum, filharmonia, kino) oraz wycieczki turystyczno-krajoznawcze, 
- ciekawe wydarzenia (koncerty charytatywne, turnieje szachowe,zajęcia fitness – ZUMBA).

Dodatkowe atuty: 
- dogodna lokalizacja (łatwy dojazd, korzystne położenie z parkingiem przy szkole, bliskie sąsiedztwo dworca autobusowego, busów), 
- ogólnodostępny, bezpłatny Internet, 
- sklepik spożywczy z ciepłymi napojami i przekąskami, 
- wewnętrzny monitoring zapewniający uczniom bezpieczeństwo.

 Ulotka do pobrania