Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

Życzenia z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022

Pierwszy września był w naszej szkole dniem szczególnym i uroczystym. Zainaugurowano nowy rok szkolny 20212022. Obostrzenia związane z pandemią koronawirusa spowodowały, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego odbyło się w reżimie sanitarnym. Jesteśmy przekonani, że mimo zaistniałych okoliczności, nasza szkoła w dalszym ciągu będzie miejscem przyjaznym, bezpiecznym oraz zaspakajającym potrzeby uczniów, umożliwiając im wszechstronny rozwój.

 

Z okazji nadchodzącego nowego roku szkolnego 2021/2022 Dyrektor Szkoły mgr inż. Andrzej Osiński życzy całej społeczności szkolnej, aby rok szkolny 2021/2022 był spokojny i bezpieczny. Niech nowy rok szkolny obfituje w sukcesy edukacyjne i wychowawcze.