Home ogłoszenia Konkurs Pieśni Patriotycznej
Konkurs Pieśni Patriotycznej PDF Drukuj Email

KONKURS PIEŚNI PATRIOTYCZNEJ

pt. „Ocalić od zapomnienia”


Serdecznie zapraszamy uczniów

Prywatnego Technikum

oraz

Prywatnej Zasadniczej szkoły Zawodowej

do wzięcia udziału

w konkursie pieśni patriotycznej

pt. „”Ocalić od zapomnienia”.


Konkurs odbędzie się 5 grudnia 2011r.


REGULAMIN KONKURSU:

1. Celem konkursu jest popularyzowanie tradycji śpiewania pieśni patriotycznej wśród  młodzieży, ze wszystkimi jej aspektami edukacyjnymi i wychowawczymi, a w szczególności:

-  zainteresowanie  dziedzictwem  kulturowym,  pieśnią, religią, tradycją i obyczajami,

-  uświadomienie  i  rozumienie  roli  wartości  narodowo-patriotycznych w życiu człowieka,

-  włączenie wartości narodowo-patriotycznych do własnej hierarchii,

-  rozbudzanie wrażliwości estetycznej.

 

2. Zasady uczestnictwa.

2.1.  Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Prywatnej Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz  Prywatnego Technikum.

2.2 W Przeglądzie mogą wziąć udział: soliści, zespoły wokalne, zespoły wokalno-instrumentalne.

2.3. Podczas występu wykonawcy mogą  korzystać z własnego akompaniamentu, podkładów  muzycznych lub śpiewać a’cappella.

2.4. Uczestnicy powinni zaprezentować dwie dowolne pieśni patriotyczne.

 

3. Termin.

3.1. Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać do dnia 30.11.2011r. u pani mgr Urszuli Nalepy.

3.2. Konkurs odbędzie się dnia 5 grudnia 2011 o godzinie 12.40.

 

4. Kryteria oceny. Nagrody.

4.1. Powołane przez Organizatora Jury będzie oceniać:

- dobór repertuaru,

- poziom artystyczny wykonania poszczególnych utworów,

- interpretację,

- ogólny wyraz artystyczny.

4.2. Wszyscy Uczestnicy Przeglądu otrzymają Dyplomy Uczestnictwa.

4.3.  Zwycięzcy otrzymają nagrody rzeczowe.

 

5. Informacja.

Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować do pani mgr Urszuli Nalepy.

 
© 2008 www.osinskiszkola.pl | Joomla Template by vonfio.de